KRMNÝ PROGRAM PRE 

CHOVNÉ KOBYLY A ŽRIEBÄTÁ 


Krmný program pre chovné kobyly a  žriebätá

Vitálna kobyla = zdravé žriebä
V poslednej dobe sa výskum zaoberal vznikom zmien v kĺboch a poškodenie nôh žriebät. A to nie je bezdôvodné. Štúdie preukázali, že v Nemecku takmer každý tretí dospievajúci kôň trpí osteochondrózou (OCD), tj. kostnými odštepmy apod. Pritom sa v odchove žriebät podarilo zistiť väčšie rozpätie príčin rozvoja porúch kostí a chrupaviek:
  • Nedostatok pohybu  
  • Príliš vysoká telesná hmotnosť
  • Príliš nízka mineralizácia a zásobenie stopovými prvkami
  • Príliš vysoký obsah škrobov v krmení
 Zvýšené potreba na konci obdobia žrebnosti
Preukázalo sa že potreba v poslednej tretine obdobia žrebnosti výrazne narastá, pretože časť stopových prvkov sa ukladá v pečeni plodu. Na príklade medi je možné ukázať, že dobré rezervy medi umožňujú žriebäti v neskoršej dobe krátkodobo zvládnuť „opravy“ na pohybovom aparáte.
Celkové množstvo, rovnako ako pomery stopových prvkov medzi sebou rozhodujú už u plodu diaľkový vývoj (zinok) a stabilitu (meď a mangán) kostí. Chyby a nedostatky majú priamy vplyv na vývoj pohybového aparátu. V priebehu dlho ročného vývoja bol Equilac vyvinutý do svojej komplexnej rôznorodosti vyvážených výživných látok.
Najvyšší výkon v treťom laktačnom mesiaci
V treťom mesiaci laktácie produkuje teplokrvná kobyla až 18 litrov mlieka denne. Potreba energie takmer 140 MJ odpovedá potrebe vysoko výkonnostného koňa a nemôže byť pokrytá iba pastvou. Krmenie v kombinácii tráva – ovos potrebu minerálnych látok a stopových prvkov u chovnej kobyly ani zďaleka nepokrýva. Zvlášť pokiaľ chcete očakávať zdravý a do budúcna dobrý vývoj žriebäťa.
Už v prvom mesiaci života môže žriebä spoločne s matkou prijímať energetické krmivo. V oblasti krmenia žriebät sa veľmi dobre osvedčil produkt St. Hippolyt Fohlengold. Krmeniem môže byť ovplyvniť nie len pohybový aparát, ale taktiež citlivý tráviaci trakt žriebäťa a jeho imunitný systém. V študii produktu Fohlengold bolo preukázané, že v zrovnaní s krmením ovsom, môže byť očakávaná nie len kvalitnejšia štruktúra kože a srsti, ale taktiež lepší stav imunitného systému a tým možno predchádzať rozličným ekzémom a zápalom.

Krmenie produktu Fohlengold najneskôr od 3. mesiaca života žriebäťa sa osvedčilo pri prevencii problémov po odstavení, ktorá môže viesť k prudkému rastu a tým ku pohybovým problémom.